2865
Slayt
389
Test
180
Poster
Kullanıcı Adı Şifre  

 

  Kurtuluş Savaşı Slaytları | Mili Mücadele Slayt
 İsme Göre Sırala  |   Sesli / Sessiz Sırala  |   Popülerlik Sıralaması
Burası Türkiye Türkiye'miz yüzyıllardır her toplumun sahip olmak isteyeceği bir kara parçası üzerindedir: ANADOLU. 3 kıtayı birleştiren Türkiye'mize sahip olmak için nice girişimler yapılıyor, kimi zaman silahla, kimi zaman misyonerlerle. Ama burası Türkiye, yerinde duruyor......
Slayt Boyutu: 2543 KB
2240 Kişi İzledi

Yeni Türkiye 1950 - 2000 Yılları arasında TÜRKİYE. Belgesel tadında bir tarih özeti. İlk siyasi partilerden darbelere, Özal döneminden, Çillere kadar 2002 yılına kadar yaşananlar ve Yeni Türkiye......
Slayt Boyutu: 5227 KB
1522 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Atatürkten Sonra Atatürk'ten sonra Türkiye. 2. Dünya savaşının başlangıcı ve ve taraflar. Türkiye'nin konumu. Türkiye'nin çok partili döneme geçiş süreci, Chp'nin kaybettiği ilk seçimler......
Slayt Boyutu: 2820 KB
1412 Kişi İzledi

İnkılaplarla Yükselen Türkiye İnkılaplarla yükselen Türkiye. Atatürkçülük ilkeleri ışığında oluşturulan inkılaplarla yükselen yeni Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk'ün evrensel barış katılımları. Atatürkçülüğün ilkeleri. Ekranlarınızda......
Slayt Boyutu: 1722 KB
3560 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Halkçılık Devletçilik Laiklik Kurtuluş mücadelesinde demokratikleşmeye atılan en önemli adımlar: İnkılaplar. Halkçılık - Devletçilik - Laiklik. Çağdaş Türkiye yolunda Atatürk'ün attığı temel ilkeleri izleyelim....
Slayt Boyutu: 3160 KB
2493 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Ne Mutlu Türküm Diyene Atatürk Milliyetçiliği Nedir? Türklük kavramına Atatürk'ün yaklaşımı. Irkçı, parçalayıcı değil, bütünleştirici Atatürk Milliyetçiliğini ve Ne Mutlu Türküm Diyene! sözünün özünü izleyelim....
Slayt Boyutu: 1553 KB
2673 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Cumhuriyet Türkiyedir Atatürkçü düşünce sisteminin ilkeleri doğrultusunda, özgür Türk milleti için en uygun yönetim biçimi: Cumhuriyet. Cumhuriyet yönetiminin gereklilikleri ile hak ve sorumluluklar. Cumhuriyetimizi tanıyalım......
Slayt Boyutu: 3300 KB
3078 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Türk Çağdaşlaşması Atatürkçülük sistemi üzerine kurulan bir ülkenin, çağdaş medeniyete ilerleyişi. Atatürk'ün etkilendiği fikir adamları ve olaylar. Tam bağımsız Türkiye'nin temelleri ve Türk çağdaşlaşması......
Slayt Boyutu: 2400 KB
1868 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Devlet Toplum El Ele Devlet toplum el ele. Çağdaş medeniyete adım adım ilerleyen genç Türkiye Cumhuriyetinde yapılan yenilikler. Sağlık, eğitim, medeni yaşam, kültür ve sanat alanlarında yapılan yenilikleri izleyelim....
Slayt Boyutu: 4200 KB
2055 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Kubilay Olayı Genç asteğmen öğretmen Kubilay'ın şehit edilmesi ile tarihe geçen Menemen olayları nasıl başlamıştır? Atatürk'ün şehit Kubilay hakkındaki görüşleri. Menemen olayını izleyelim....
Slayt Boyutu: 1630 KB
2108 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Çağdaş Türkiye Yolunda Milletinin en üst düzey toplumlar seviyesinde yaşatma gayesindeki Mustafa Kemal, çağdaş medeniyet yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Yeni harf inkılabı ve tarih alanındaki çalışmalar ve kaleme aldığı nutuğun önemini izleyelim....
Slayt Boyutu: 3200 KB
2006 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Şeyh Sait İsyanı Cumhuriyet dönemi Gelişmeleri: Şeyh Sait İsyanı. Mustafa Kemalin inkılaplarına ve Cumhuriyetine karşı duran ve halifeliği geri getirmek isteyen Şeyh Sait tarafından çıkarılanın isyanın gerçeklerini izleyelim....
Slayt Boyutu: 2100 KB
1901 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Çağdaş Hayat - İnkılaplar Cumhuriyet döneminde Atatürk İnkılapları ve çağdaş hayat. Şapka ve kıyafet kanunu - Ölçü birimlerinde yenilikler - Tekke ve zaviyelerin kapatılması - Medeni kanun - Hukuk ve aile alanında devrimler....
Slayt Boyutu: 3800 KB
2506 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Demokratik Hayat Cumhuriyet döneminde çok partili döneme geçiş. Mustafa Kemalin idealleri arasındaki çok partili meclise geçişte başarı sağlanacak mı? Yeni kurulan partiler amaçlarına uygun hareket ediyor mu? Çok partili meclise geçiş denemelerini izleyelim....
Slayt Boyutu: 2900 KB
1698 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

3 Mart 1924 3 Mart 1924 Kanunları ve Olayları. Türk tarihinin en önemli kararlarının alındığı, çağdaş medeniyete giden yolda en önemli adımların atıldığı gün: 3 Mart 1924. Hilafetin kaldırılması, Tevhidi tedrisat kanunu ve fazlası. Medeniyete atılan adımları izleyelim....
Slayt Boyutu: 2640 KB
2002 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Cumhuriyetin Temeli Saltanatın kaldırılmasının ardından Türk milletinin hak ettiği yönetim biçimini ilan etme vaktiydi. Cumhuriyetin temel ilkeleri ile Atatürk'ün Cumhuriyet girişimleri. Sesli anlatım ile ekranlarınızda......
Slayt Boyutu: 1550 KB
2870 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Başkent Ankara Ankara'nın başkent oluşu. 13 Ekim 1923 tarihinde TBMM'YE sunulan kanun önergesinin kabulü ile yeni Türkiye'nin başkenti Ankara oldu. Ankara'yı başkent olmaya götüren olayları izleyelim....
Slayt Boyutu: 2265 KB
2056 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Ekonomik Yükseliş Milli mücadelenin en zor bölümü: Ekonomik Yükseliş. Mustafa Kemal savaş meydanlarında ve siyasi alanda kazanılan zaferlerden sonra bunları kalıcı kılmanın tek yolunun Ekonomik Bağımsızlık olduğunu biliyordu....
Slayt Boyutu: 3029 KB
1720 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Lozan Antlaşması Lozan antlaşmasının önemi, maddeleri ve sonuçları. Lozan antlaşması ile tarihini. kaderini kendisi değiştiren bir milletin kazandığı siyasi zaferi izleyin. Aylar süren tartışmalardan sonra Türkiye'nin kazandığı hakları keşfedin....
Slayt Boyutu: 1430 KB
2626 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Saltanatın Kaldırılması Kurtuluş savaşının ardından başlayan yeni devlet çalışmaları. Çağdaş bir medeniyete açılan ilk kapı: Yüzyıllardır süren saltanatın kaldırılması. Egemenliğin halka verilmesi....
Slayt Boyutu: 1530 KB
2091 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Mudanya Ateşkes Antlaşması Savaş meydanlarında kazanılan zaferlerin getirdiği siyasi zaferlerin ilki Mudanya Ateşkes Antlaşması. Daha önce muhatap olarak görmedikleri bir devletle şimdi masaya oturmak zorunda kalan itilaf devletleri ve Türk milletinin gücü......
Slayt Boyutu: 2250 KB
2196 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Büyük Taaruz Yıllar süren bir Milli Mücadele örneğinin taçlanışı. Büyük Taarruzla gelen büyük zafer. Başkomutan Mustafa Kemalin 1 yıl süren hazırlıkların ardından düşmanı yok edişini izleyin....
Slayt Boyutu: 3800 KB
3144 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Sakarya Savaşı Viyana'dan beri süren Osmanlının geri çekilişine dur diyen zafer: Sakarya. Mustafa Kemalin eşi görülmemiş savaş stratejisi ile gelen zafer ve ardında yaşanan siyasi kazanımlar. Sakarya savaşını izleyin......
Slayt Boyutu: 1916 KB
3011 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Şehit Şerife Bacı Çok kısıtlı imkanlarla verilen bir Milli Mücadele ve bu mücadeleye katkı sağlamaya çalışan Kastamonulu Şerife Bacı. Kundaktaki bebeği ile karlı yollara mermi taşımak için düşen bir Türk kadınının öyküsünü izleyin......
Slayt Boyutu: 2300 KB
3609 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Tekalif-i Milliye Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık yetisinin verilmesinden sonra alınan Tekalif-i Milliye kararları, çok kısıtlı imkanlarla vatanı kurtarmaya çalışan ordumuza destek olmuştur. İzleyelim, öğrenelim, o günleri unutmayalım !...
Slayt Boyutu: 1925 KB
1962 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Kütahya - Eskişehir Savaşları Kütahya - Eskişehir savaşlarında Türk - Yunan ordusu arasında yaşanan çatışmalar. Savaşlar sonrasında kaybedilen topraklar ve savaşın kaybına yol açan etkenler....
Slayt Boyutu: 1200 KB
2073 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Zafer Türklerin Kurtuluş mücadelesi sürüyor. Kuvayi Milliye'den sonraki düzenli ordu ve 1.İnönü ve 2.İnönü zaferleri. Rus - Türk yakınlaşması ile Moskova Antlaşması. Zafer kazanan Türkleri izleyin....
Slayt Boyutu: 3200 KB
2301 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Maraş - Urfa - Antep Kurtuluş mücadelesinde, vatan topraklarını düşman ayaklarıyla çiğnetmemek için tüm varlığı ile çarpışan Maraş, Urfa ve Antep halkının tarihi. Onlar artık birer Kahraman, Şanlı ve Gazi....
Slayt Boyutu: 4000 KB
2387 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Gümrü Antlaşması Kurtuluş savaşının ilk siyasi zaferi: Gümrü Antlaşması. Ermenilere karşı kazanılan zafer, kurtuluş mücadelesinin devamı için en önemli moraldi. Gümrü antlaşmasına neden olan olaylar, önemi ve taraflar......
Slayt Boyutu: 3500 KB
2111 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Sevr Antlaşması Türk milletinin şerefini ayaklar altına alan bir antlaşmanın öyküsü: Sevr antlaşması. Vatan topraklarının karış karış paylaşıldığı, Anadolu'nun düşmanlara adım adım satıldığı kara gün....
Slayt Boyutu: 2900 KB
2250 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Hıyanet - i Vataniye Kanunu Düşmanlar yurdumuzu ele geçirmek için ellerinden geleni yaparken, ne yazık ki yurdumuzda yaşayan bazı kişi ve toplumlar düşmanlarla işbirliği yapmıştır. Bu durum Millet Meclisini vatana ihanet kanunu çıkarmaya sevk etmiştir. Bu kanun neleri getirmiştir. İzleyelim....
Slayt Boyutu: 1953 KB
1667 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Yararlı Cemiyetler Kurtuluş savaşının başlangıcı. Dağınık ordu, düşmanlar tarafından ele geçirilmiş bir İstanbul hükümeti. Ancak vatan toprağını vermemeye kararlı bir halk. Kurtuluş savaşında Anadolu'nun her köşesinde faaliyet göstermiş yararlı cemiyetleri tanıyalım....
Slayt Boyutu: 1949 KB
1827 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Misaki Milli ve Meclis Kurtuluş yolunda Türkiye - Misaki Milli Kararları ve Meclisin açılışı. İstanbul'un işgaline Mustafa Kemalin tepkisi. Kurtuluş savaşı slaytlarımız, İnkılap Tarihi derslerinize katkı amacıyla eklenmeye devam edecek......
Slayt Boyutu: 4700 KB
2247 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Kurtuluş ve Kongreler Kurtuluş yolunda kongreler. Milli savunma gücü bilincini yeşerten kongreler. Samsuna çıkıştan, Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a kongreler. Alınan hayati kararlar ve milli irade gücü. Etkileyici bir kurtuluş slaytı daha......
Slayt Boyutu: 4600 KB
3847 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Osmanlı ve Cepheler 1. Dünya savaşında Osmanlı cepheleri. Ateşe bürünmüş bir kıtada yurdunu savunmaya çalışan halklar...Çanakkale cephesi, Doğu cephesi, İran-Irak Cephesi, Suriye-Filistin Cepheleri...Tamamı görsel, belgesel tadında bir slayt....
Slayt Boyutu: 5300 KB
3052 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Birinci Dünya Savaşı Öncesi 19. yüzyılın başlarında Avrupa. Birinci Dünya Savaşına adım adım yaklaşan ülkeler ve Osmanlı Devletine karşı tavırlar. Belgesel tadında arşivlik bir slayt, Slaytizle.com'dan...........
Slayt Boyutu: 2740 KB
2893 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Mustafa Kemal ve 4 Şehir Mustafa Kemalin bir milleti şaha kaldırışının ardında yatan 4 şehrin sırrı. Mustafa Kemalin kültürel, sosyal ve siyasi bilgileri edindiği 4 şehirde geçen yılları ve yaşamı. Selanik - Manastır - Sofya ve İstanbul. Ekranlarınızda....
Slayt Boyutu: 4420 KB
2158 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Mustafa Kemal Cephelerde Harp Akadamesi'nden mezun olduktan sonra cepheden cepheye koşan Mustafa Kemal, görev aldığı askeri cephelerde başarıyla mücadele etmiştir. Trablusgarp'ta, Şam'da, Çanakkale'de, Kafkaslarda... Zevkle izleyeceğiniz arşivlik bir slayt daha......
Slayt Boyutu: 5111 KB
2566 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Mustafa Okulda Atatürk'ün doğduğu yıllarda Selanik ve Osmanlı dönemi. Atatürk'ün doğduğu ev ve ailesi. Okul hayatına atılışı ve eğitim hayatı boyunca yaşadıkları. İyi seyirler....
Slayt Boyutu: 5700 KB
3183 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Zararlı Cemiyetler Kurtuluş savaşı destanı sürüyor.Mondros sonrası işgale adım adım yaklaşılırken, yurt içindeki azınlık gruplar zararlı cemiyetleri oluşturuyor.Kimler bu zararlı cemiyetler?...
Slayt Boyutu: 3000 KB
2939 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

İzmir'in İşgali Kurtuluş Savaşı öncesi. Paris barış konferansında alınan kararla İzmir Yunanlılar tarafından işgal ediliyor. Ayaklar altına alınan sadece İzmir toprakları değil, bir ülkenin gururu......
Slayt Boyutu: 2330 KB
3569 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Paris Barış Konferansı Versay Antlaşması, Trianon Antlaşması, St. Germain Antlaşması, Neuilly Antlaşması ve Sevr Antlaşması gibi tarihi antlaşmaların karara bağlandığı, tarihi konferansta yaşananlar ve sonuçlar....
Slayt Boyutu: 1200 KB
2438 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz

Mondros Ateşkes Antlaşması 1. Dünya savaşı sonları ve Mondros Ateşkes Antlaşması. Nerede ne zaman yapıldı? Şartları nelerdir? Tam 25 karede tüm hükümleri. Antlaşmanın sonuçları. Görsel kurtuluş savaşı tarihi başladı......
Slayt Boyutu: 3000 KB
4778 Kişi İzledi Slaytı Sesli İzleyiniz1.


UYARI
Slaytizle.com® İlköğretim / Eğitim Sunularının YAYIN HAKKI Slaytizle.com®'a aittir.
Bu sunuların Slaytizle.com® üyeleri tarafından indirilip, diğer sitelere gönderilmesi, kişisel sitelerinde yayınlanması yasaktır. Slaytlar kişisel ve eğitim amaçlı kullanım içindir. Web ortamında yayınlama hakkı sadece Slaytizle.com®'dadır...


YASAL UYARI !
Sitedeki tüm içeriklerin hakları Slaytizle.com®'a aittir.
Sitedeki içerikler kesinlikle izinsiz olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.
Slaytizle.com Web Site ve Slaytlarımız Virüs İçermez Slaytizle.com'da Kredi Kartı İle Alış Veriş Yapabilirsiniz Slaytizle.com'da Kredi Kartı İle Alış Veriş Yapabilirsiniz Slaytizle.com'da Mobil Ödeme İle Alış Veriş Yapabilirsiniz Slaytizle.com SSL Güvenlik Sertifikasına Sahiptir. Kredi Kartınız Güvende!
© Copyright 2004 - 2015
Slaytizle.com® Mega Tasarım'ın Tescilli Markasıdır. [SER. - V2]